همیشه دلم خواسته بدانم

لحظه‌های تو بی‌من چطور می‌گذرد؟

وقتی نگاهت می‌افتد به برگ،

به شاخه، به پوست درخت...

وقتی بوی پرتقال می‌پیچد.

وقتی باران تنها تو را خیس می‌کند!

وقتی با صدایی برمی‌گردی،

پشت سرت من نیستم.

📸 میم احمدی