یکی از آرایشگاه های قدیمی رشت که در سال ۱۳۲۳ خورشیدی راه اندازی شده است.

آرایشگاه اصغر ملکی.

در گذشته آرایشگرها ختنه بچه، کشیدن دندان و... را نیز انجام می‌دادند