🔸يوگا قبل از خوابحالت کشش کامل پشت (Paschimottanasana)

این تمرين اگر درست انجام شود مزایای بسیاری دارد ازجمله کشیدن زردپیِ پشتِ ران، کشش ستون فقرات و نرمش انتهای کمر و در عین حال، تقویت بالاتنه و ماهیچه‌ی چهارسر.خم کردن بدن به سمت درون برای سیستم عصبی بسیار آرامش‌بخش است.1️⃣روی زمین بنشینید، کمرتان را صاف کنید و پاهایتان را مقابل‌تان دراز کنید.

2️⃣ هنگام دَم، دست‌ها را بالا ببرید و هنگام بازدم، دست‌ها را به سمت پاها بکشید و سعی کنید تا جای ممکن نوک انگشتان دست، نوک انگشتان پا را لمس کنند (بدون این که کمرتان را گرد کنید).

اگر نتوانستید انگشتان پا را لمس کنید، دستان‌تان را روی ساق یا قوزک پا قرار بدهید. تمرکز شما باید روی کشیدن قلب و گردن به سمت جلو باشد.با هر نفسی که می‌کشید، به عمیق‌تر کردن کشش و درنتیجه ایجاد فضای بیش‌تر میان هریک از مهره‌های ستون فقرات ادامه بدهید.