✨🌼✨

شب میلادِ فخرِ ڪائنات است
نگاهش زمزمِ آب حیات است
بگوییـد بر همہ عالــم بدانند
ظهـور او فقط راه نجاٺ است

✨میلاد امام زمان ارواحنا فداء
بر منتظران آن حضرت مبارک باد✨