💕وقتی به بالای قله برسی؛

💫شاید همه دنیا تو را نبینن
✨ولی تو همه دنیا را می بینی
گاهی زندگی یعنی
سخت کوشی برای رویایی
که کسی جز شما قادر به دیدنش نیست...🍃