ـ﷽ـ

«یا الهی...
لا تُخَیِّـبْ ظَنّی مِنْ رَحْمَتِك»

خدایا...!!
من سخت به رحمتت امید بستم...

📿