‌‌‌
چیزی که از آنِ توست
‏تو را پیدا خواهد کرد...

‌‌‌