در قلب خود باور داشته باشید
که یک حادثه شگفت انگیز
قرار است اتفاق‌بیفتد
باور کنید همان ‌می‌شود که باور دارید
"عاشق" زندگی‌تان باشید❤️