تو فیزیک خونده بودیم

بار مثبت به شدت تمایل به

جذب بار منفی داره

کافیه دوستش داشته باشید

تنهایی، دلتنگی، خودخوری به

سرعت خودشونو می‌چسبونن بهت ...