میگن تو مواد غذایی منظور از مصلح غذا چیه 🤔 مصلح مکسر اصلاح هست یعنی اصلاح کننده.. برای مثال مصلح ارده خوراکی شیره انگور یا خرماس.. یعنی با ترکیب این دو اصلاح بوجود میاد و گرمی غذا کاسته میشه.. یا مصلح ماست نعناس و سردی ماست رو نعنا میگیره و طبع غذا معتدل میشه.. و موارد مشابه.. پیشاپیش صبح تون عالی 😊❤🍰☕🙏