Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.همه ی آدم‌ها قرار نیست توی آینده‌ات باشند. بعضی آدم‌ها فقط از زندگیت عبور می‌کنند تا درسهایی از زندگی رو بهت یاد بدن.