+ یه عده از تو متنفر هستن،

این برای این نیست که تو کاری کردی که تنفر دارن،

دلیلش اینه که تمام کارهایی که اون‌ها آرزوش رو دارن

تو داری انجام میدی!🎬 Scarface