هر طوفانی،
هدفش نابود کردنت نیست.🍂🌸

بعضی طوفان ها بـاید به وجود بیان
تا تو رو توی مسیر درست قرار بدن.

به طوفان های زندگیت اطمینان کن

یه دریـای آروم،
هیچ وقت ازت یه ملوان ماهر نمیسازه .🍂🌸