قیمه غذای محبوب مظفرالدین شاه قاجار.. مظفر شاه در‌ هفته پنج وعده قیمه میخورد و بخصوص بهنگام شکار‌ غذای تفریح ایشان بود.. چون گوجه و سیب زمینی مدت زمان زیادی نیست که وارد فرهنگ غذایی ما شده بهمین علت قیمه در گذشته رب و سیب زمینی سرخ کرده نداشت و این دو افزودنی لذیذ به مرور زمان به این غذای لذیذ اضافه شده 😍🤗😋 در واقع قیمه ایی که ما میخوریم به مراتب پرپیمان تر و لذیذتر از قیمه شاهانه قدیم است 😋 شب تون الهی 💙