زندگی را سخت بگیری✨
سخت می شود✨
بخند،✨
پرواز کن،✨
موسیقی مورد علاقه ات✨
را گوش کن✨
زندگی همین الان و اکنون است✨

در اکنون زندگی کن💙
🌝‎‌‌‌‌‌