اصل پیتزای پپرونی با حلقه های پیاز هست.. ولی متاسفانه این آپشن در اکثر پیتزا فروشی ها حذف شده.. علتش شاید طبخ دشوار پیاز در پیتزا هست و باید بگونه ایی طبخ بشه که طعم خامیش حس نشه و جزئی از پیتزا باشه 😍 بهرحال حتما پپرونی با پیاز رو امتحان کنید 😉😋😋 شب تون الهی