- یه مرد چرا باید تو یه شب بارونی با یه چمدون، سه بار از آپارتمانش بیاد بیرون و دوباره برگرده تو؟+ شاید از روش خوش آمدگویی زنش خوشش میاد!

🎬 Rear Window