این درست نیست که مردم چون پیر می‌شن، دیگه دنبال رویاهاشون نمی‌رن. حقیقت اینه که اونا چون دنبال رویاهاشون نمی‌رن، پیر می‌شن.