همیشه میگن قرمه سبزی غذای اول ما ایرانیاس ولی این جمله تا زمانی درسته که پای کباب کوبیده وسط نیومده باشه 😉😋 خوردن این کباب لذیذ با سبزی ریحان و دوغ و گوجه کبابی بهمراه برنج و کره سفارشی بس لذیذ و باستانی محسوب میشود 😍😋 شب تون الهی ❤