گاهی‌ باید آدم‌های ردیف اول زندگی‌ را، در رده‌های دیگری، غیر از مهم‌ترین‌ها قرار دهیم.

روزی که دیگر در اولویتِ محض نباشند پی‌ می‌‌برند، چه جایگاهی‌ در زندگی‌ شما داشته‌اند...

و همواره امیدی هست کشف کنند، در زندگی‌ آنها، شما کجا ایستاده‌اید.

کاش میشد این یک قانونِ کلی‌ نباشد که توجهِ زیاد و مهر ورزی بی‌ انتها، فاصله آفرین است ولی‌ تجربه نشان داده، از هر دستی‌ که میدهی‌، هرگز از همان دست پس نمی‌گیری.