آن‌قدر که از دست دادن چیزی

ما را افسرده می‌کند،

از داشتن همان‌چیز

احساس خوشبختی نمی‌کنیم!

و این ذات آدمیزاد است...