قیمه محبوب ترین خورشت مورد علاقم هست😍😋 از نظر من تو محرم یه جا قیمه بدن یه جا کباب قطعا اولویتم با قیمه هست (البته باید قیمه پزش معروف باشه) راستی قیمه خورشت محبوب مظفرالدین شاه هم بوده و صدالبته قیمه شاهانه خیلی پرپیمون بوده که شاه فقید هفته ایی پنج وعده از اون میل مینموده 😋 شب دوستان کلابی بخیر 🙏✨✨