🌱خوشبختی

نامه‌ای نیست که یکروز

نامه رسانی زنگ در خانه‌ات را بزند

و آن را به دست‌های منتظر تو بسپارد.🌹🍃خوشبختی

نوشيدن يك فنجان چاى است.

به همین سادگی

اما یادت باشد

که چايى ات را با عشق و شكرگزارى بنوشى❤️خوشبختی

همین عطر چاى است

که در خانه مى پيچد👌