☕️قهوه خوشمزه است

خوشمزگی‌اش به تلخ بودنش است.وقتی می‌خوریم

تلخی‌اش را تحویل نمی‌گیریم

اما می‌گوییم چسبید👌زندگی هم روزهای تلخش بد نیست.

مثل قهوه می‌ماند

تلخ است اما لذتبخش

تلخی‌هایش را تحویل نگیر و بخند😁