هرگز فکر نکنید که اگر فلان مرحله زندگی بگذرد، همه‌چیز درست می‌شود.
از همه‌ چالش‌ها لذت ببرید؛ هنر زندگی دوست داشتن مسیر زندگی است خوشبختی درمسیر است،نه در مقصد!