📸 این قدیمی ترین عکسیه که از شهر رشت وجود داره و از نسخه اصلی به نسخه رنگی تبدیل شده
🔹 این عکس مربوط به بازگشت دهقانان رشتیه در سال 1897 میلادی (1275 خورشیدی)