پشت ویترین مغازه‌ها جنسایی هست که خیلی گرونن ،

یه چیزایی هم میشه پیدا کرد که ارزونه ،

اما گاهی یه گوشه‌ای یه چیزی میذارن که شاید کهنه باشه ، شایدم معمولی ، اما روش نوشته “فروشی نیست”

آدم باید از اون جنس باشه