‏ماه می‌گذرد

‏در انتهای مدارِ سردش.

‏ما مانده‌ایم و

‏روز

‏نمی‌آید.‏#احمد_شاملو