صبور مثل درختی که در آتش می‌سوزد و‌ توان گریختن ندارد، حیرت‌زده چون گوزنی که شاخ‌های بلند در شاخه گرفتارش کرده‌اند...

این روزها این چنینیم..