🔸يوگا قبل از خواب: چرخش ستون فقرات در حالت نشستهاین نوع چرخش برای جوان نگه داشتن بدن بسیار مهم است، به خصوص اگر کل روز را پشت کامپیوتر می‌‌گذرانید. در این حرکت، باسن روی زمین قرار می‌گیرد و کمتر می‌توانید آن را بچرخانید. به همین خاطر چرخش ستون فقرات به قفسه سینه وابسته می‌شود و مزایای این تمرین یوگا را بیشتر می‌کند.چگونه انجامش دهیم؟

1️⃣ روی تشک بنشینید و پاها را دراز کنید. زانوی راست را خم کنید. کف پای راست را به فاصله‌ی چند سانت از پای چپ روی زمین بگذارید.2️⃣ کف دست راست را پشت سر و درست در سمت راست باسن خود روی زمین قرار دهید. آرنج چپ را روی زانوی راست قرار دهید.هر بار که نفس خود را به داخل می‌دهید (دم) سر را به طرف بالا ببرید و هر بار که نفس خود را بیرون می‌دهید (باز‌ دم) کمی چرخش را عمیق‌تر کنید.جهت را عوض کنید و دوباره حرکت را تکرار کنید.