🔸در دوره قاعدگی دقیقا چه مقدار وزن اضافه می‌کنیم؟🦋در دوران قاعدگی وزن خانم‌ها حدودا نیم تا یک و نیم کیلو بالا می‌رود. برخی خانم‌ها نیز ممکن است تا دو و نیم کیلو افزایش وزن را تجربه کنند.تغییرات هورمونی که قبل و در طول قاعدگی اتفاق می‌افتد، تاثیر زیادی روی تغییرات وزنی خانم‌ها دارد. غالب شدن هورمون پروژسترون قبل از پریود موجب جمع شدن مایعات در بدن می‌شود. تجمع این مایعات دلیل پف کردگی و افزایش وزن در میان‌تنه است که با تمام شدن دوره قاعدگی وزن به حالت اولیه باز می‌گردد.