🦋برای چند لحظه چشمانتان را ببنديد

و تصور کنيد

که پیر شده‌ايدتنها آرزوى كه تو اون لحظه داريد

اينه که برگرديد و زندگی کنيد🥺حالا

چشمانتان را باز کنيد.

هنوز دیر نیست، زندگی کنيد🧡زندگى تون پر از آرامش

اول هفته تون به خير و شادى😘