🔸قبل از خواب حركت يوگا را انجام دهيد. این حرکت برای احیا، بازسازی و تسکین بدن از فشار جسمی و استرس، بسیار مفید است. همچنین باعث کشش ران، زانو، مچ پا، باسن و پشت کمر می‌شود و به ستون فقرات، شانه‌ها و گردن استراحت می‌دهد.چگونه انجامش دهیم؟

1️⃣ روی یک تشک زانو بزنید. زانوها را به هم بچسبانید و یا کمی بیشتر از عرض باسن بازشان کنید.2️⃣ باسن را به سمت پاشنه‌های پا و میان تنه را به سمت زمین پایین بیاورید. پیشانی را روی زیرانداز استراحت دهید.3️⃣ دست‌ها را در مقابل خود دراز کنید. برای تشدید کشش باید کف دست‌ها رو به بالا باشد.