💕امروز

از زندگی

از خنده‌ی گل

و از عطر روزهاى بهمن ماه

لذت ببر😘زندگی پُر است از شادی‌های کوچک

فقط بايد آن ها را دريابى🦋هر طور دنیا رو نگاه کنی

همون طور بهت نشون داده میشه

پس امروز با عشق به دنيا نگاه كن❤️