🌸🍃هر روز که از خواب بیدار می شوید بگوئید

امروز روز منه

امروز فوق العاده ست

امروز روز شادی و سلامتی منه

امروز روز کار و فعالیت منه

امروز من پرانرژی و شادابم

امروز من زیبا و سرحالم

امروز همه اتفاقات به نفع منه

امروز زندگی من از هر جهت بهتر وبهتر می شود🧡سربلند و سعادتمند باشید

زندگی را زندگی کنيد❤️