سلام بهمگی شب تون بخیر عزیزان کلابی ❤ دیدم چند پست از روز ولنتاین گذاشتن باسم روز عشق 🤔 من ولنتاین رو روز عشق نمیدونم روز خیانت میدونم روزی که دختر و پسرا عادت کنن که امسال با یکی باشن و سال دیگه با دیگری.. امسال با یکی باشن سال دیگه دیگری کادوی بهتری داد برن با اون باشن 😑 اینها همه آموزشه برای تنوع طلبی و خیانت برای پسرا و دختران سرزمینم.. شب تون الهی 💕