پرواز اندازه آدمو برملا مي‌کنه

هرچي بالا و بالاتر مي‌ري دنيا از ديد تو بزرگتر مي‌شه و تو از ديد دنيا کوچکتر!🎬 شوق پرواز