🌸🍃خوشبختی دیگران

از خوشبختی ما کم نمی کند.

و ثروت آنان رزق ما را کم نمى كند.🌹🍃صحت و سلامتى ديگران

هرگز سلامتی ما را نمی گیرد.پس آرزوهاى خوب

برای دیگران داشته باشيم🙏🏻❤️آنچه را که براى خودمان آرزو می کنیم

برای ديگران هم آرزو كنيم.زندگى تون پر از خير و بركت😘