امشب لیله الرغائب است، شب قشنگ آرزوها...
شبی که خدا بی‌حساب میبخشدemoji
emoji