💕فرق خنده با گریه این است که

خنده روی تو را می گشاید

و گریه، دلت را🧡بهترین جفت در جهان خنده و گریه است.

اگر اين دو یکدیگر را ملاقات کنند

آن لحظه

بهترین لحظه زندگی شماست🌹🥰چه دعایی کنم بهتر از این

گریه ات از سر شوق

خنده ات از ته دل❤️