من نمی‌ خواهم کسی بیاید که

عقلم را

سر جایش بیاورد و منطقم را بالا

ببرد..

یا بگوید چگونه بخند و

بپوش و ببین

چگونه باش و نباش

من فقط

دلم می‌ خواهد کسی بیاید که با او

دیوانه ‌ی بهتری باشم!!

همین...