اگه زمستون نداشتیم،
❄️بهار دیگه برامون قشنگ نبود

اگه سختی نباشه،
❄️موفقیت دیگه لذت‌بخش نیست....