محبت "شِکر" است و آدم‌ها "چای"
کم بریزی احساس کمبود می‌کنند و
زیاد بریزی، سیر می‌شوند.
باید در محبت کردن به آدم‌ها میانه نگه داری
تا نه آن‌ها آسیب ببینند نه تو.
قبل از اینکه شِکر بریزی
ظرفیت فنجان را بسنج؛
که چای‌های کم شیرین، بی‌میل می‌کنند
وچای‌های بیش از اندازه شیرین
حال آدم را به هم می‌زنند.