منو

تو شرایطی نذار

که مجبور بشم

بهت نشون بدم

که چقدر میتونم "دل سرد" باشم emoji