🌱

اگه میبینی در بیرون،
بعضی چیزها ردیف نیست

برای اینه که
یه چیزهایی در درونت ردیف نیست.

ضعفت را به خدا بده و او قدرتش را به تو عطا می کند.

گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد،
به عظیم ترین خیر و صلاح زندگی ات بدل می شود.صبور باش

امیدوارم با اتفاقای خوب غافلگیر شی❤️