تو به این دنیا اومدی که زندگی کنی،
سهمِ تو آرزوهاته ،
پس به دنبالِ همون لحظه هایی بگرد که حالت رو خوب میکنه ...🌱

-دکتر هلاکویی