💕زندگی‌ات را به تعویق نینداز.

برای هیچ‌کس و برای هیچ چیزنگو دلخوشی‌ها

برای خوش کردنِ حال دلم

بیش از اندازه کوچکند.نگو بعدا که اوضاع بهتر شد

دستی خواهم کشید

به سر و گوش احوالمهمیشه خوب باش

همیشه بخند

و همیشه حال دلت خوش باشه❤️