+ اولين چيزی که از شما تو بخش اورژانس ميپرسن اينه که از يک تا ده به دردت چه شماره‌ای ميدی...

اين سوال رو صدها بار از من پرسيدن...

و يادمه يه بار وقتي که نمي‌تونستم نفس بکشم و قفسه سينه‌ام تو آتش میسوخت، با اينکه نمیتونستم حرف بزنم ۹ تا انگشتم رو بالا گرفتم و نُه رو نشون دادم...

بعداً وقتی بهتر شدم پرستار اومد و بهم گفت که من يه مبارز واقعی هستم.

ازم پرسيد: ميدونی از کجا ميدونم؟

چون دردی رو که ده بود، گفته بودم ۹!

اما حرفش خيلی هم حقيقت نداشت... بخاطر شجاعتم به اون درد نگفتم ۹... دليل اينکه گفتم ۹ اين بود که درد شماره دهم رو نگه دارم برای یه وقت دیگه...

و الان وقتش بود.

ده بزرگ و وحشتناک،

از دست دادن تو بود...

رفتن تو درد شماره ده من بود

🎬 The Fault in Our Stars