تمام روزایی که تو کنارم نیستی،

داشتن هندزفری از واجباته

برای نشنیدن صدای این آدما؛

صدات که نباشه،

حرفات که نباشه،

میخوام صدای هیچکس نباشه،

حرفای هیچکس نباشه...