هر چقدر کمتر جواب انسان‌های منفی را بدهید، از زندگی با آرامش بیشتری برخوردار خواهید بود.

این مردم اگر پیامبر هم بودن، هزار ایراد به کار خدا می‌گرفتند. شما که جای خود دارید. پس به خاطر انسان‌های منفی زندگی‌ات را تباه نکن.